Lynnedslag, overspenning og elektriske feil kan føre til skader på elektriske artikler. TryggEl – Bedrift dekker i slike tilfeller egenandelen på forsikringen opptil kr 10.000,- Du får også dekket egenandelen ved merutgifter for samme beløp dersom skadene fører til avbrudd. Dette tilsier et samlet betalingsfritak på opptil kr 20.000,-

 

TryggEL-Bedrift gir betalingsfritak på egenandelen dersom uhellet skulle være ute.                         
Pris: kr 29,- pr måned