Optisafe

OptiSafe

Optisafe er vårt beste forvaltnings produkt for små- og mellomstore bedrifter.

Kraftmarkedet er svært uforutsigbart. Vått eller tørt, varmt eller kaldt, billlig eller dyr importkraft, alt påvirker kraftprisen. OptiSafe passer for deg som ikke ønsker selv å være aktiv i kraftmarkedet. Vi sørger for å skifte mellom spotpris og fastpris ut fra markedsprisens utvikling. I tillegg får du en maksimalpris for hele vinteren. OptiSafe har lavere margin enn BasisSafe og den har Fornøydhetsgaranti. Det betyr at du når som helst innen 3 måneder kan bryte avtalen dersom du ikke er fornøyd. OptiSafe har ett års oppsigelsestid.

Pris for mars 46,33 øre/kWh
Månedsavgift: 41,67 kr/mnd, lovpålagte elsertifikater på 2,4 øre/kWh + mva. tilkommer.


Prishistorikk