Basisafe

Basisafe

Basisafe er et alternativ til Optisafe

BasiSafe er vårt gode standardprodukt med forvaltning av kraftinnkjøpet og maksimalpris i vinterhalvåret. Kraftmarkedet har vist seg å være svært variabelt i perioder med høye kraftpriser. Vi analyserer derfor kontinuerlig markedet og kjøper inn spot og/ eller fastpprisandeler ut i fra hva vi mener gir deg lavest kraftpris. I tillegg benytter vi opsjoner og terminer for å garantere at du ikke får oppleve ekstreme kraftpriser. BasiSafe har ingen bindingstid.

Pris for mars 2019 : 46,83 øre/kWh
Månedsavgift: 41,67 kr/mnd, lovpålagte elsertifikater + mva. tilkommer.


Prishistorikk